greth.h 3.53 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#ifndef GRETH_H
#define GRETH_H

#include <linux/phy.h>

/* Register bits and masks */
#define GRETH_RESET 0x40
#define GRETH_MII_BUSY 0x8
#define GRETH_MII_NVALID 0x10

#define GRETH_CTRL_FD     0x10
#define GRETH_CTRL_PR     0x20
#define GRETH_CTRL_SP     0x80
#define GRETH_CTRL_GB     0x100
#define GRETH_CTRL_PSTATIEN  0x400
#define GRETH_CTRL_MCEN    0x800
#define GRETH_CTRL_DISDUPLEX 0x1000
#define GRETH_STATUS_PHYSTAT 0x100

#define GRETH_BD_EN 0x800
#define GRETH_BD_WR 0x1000
#define GRETH_BD_IE 0x2000
#define GRETH_BD_LEN 0x7FF

#define GRETH_TXEN 0x1
26
#define GRETH_INT_TE 0x2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#define GRETH_INT_TX 0x8
#define GRETH_TXI 0x4
#define GRETH_TXBD_STATUS 0x0001C000
#define GRETH_TXBD_MORE 0x20000
#define GRETH_TXBD_IPCS 0x40000
#define GRETH_TXBD_TCPCS 0x80000
#define GRETH_TXBD_UDPCS 0x100000
#define GRETH_TXBD_CSALL (GRETH_TXBD_IPCS | GRETH_TXBD_TCPCS | GRETH_TXBD_UDPCS)
#define GRETH_TXBD_ERR_LC 0x10000
#define GRETH_TXBD_ERR_UE 0x4000
#define GRETH_TXBD_ERR_AL 0x8000

39
#define GRETH_INT_RE     0x1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
#define GRETH_INT_RX     0x4
#define GRETH_RXEN      0x2
#define GRETH_RXI      0x8
#define GRETH_RXBD_STATUS  0xFFFFC000
#define GRETH_RXBD_ERR_AE  0x4000
#define GRETH_RXBD_ERR_FT  0x8000
#define GRETH_RXBD_ERR_CRC  0x10000
#define GRETH_RXBD_ERR_OE  0x20000
#define GRETH_RXBD_ERR_LE  0x40000
#define GRETH_RXBD_IP    0x80000
#define GRETH_RXBD_IP_CSERR 0x100000
#define GRETH_RXBD_UDP    0x200000
#define GRETH_RXBD_UDP_CSERR 0x400000
#define GRETH_RXBD_TCP    0x800000
#define GRETH_RXBD_TCP_CSERR 0x1000000
#define GRETH_RXBD_IP_FRAG  0x2000000
#define GRETH_RXBD_MCAST   0x4000000

/* Descriptor parameters */
#define GRETH_TXBD_NUM 128
#define GRETH_TXBD_NUM_MASK (GRETH_TXBD_NUM-1)
#define GRETH_TX_BUF_SIZE 2048
#define GRETH_RXBD_NUM 128
#define GRETH_RXBD_NUM_MASK (GRETH_RXBD_NUM-1)
#define GRETH_RX_BUF_SIZE 2048

/* Buffers per page */
#define GRETH_RX_BUF_PPGAE	(PAGE_SIZE/GRETH_RX_BUF_SIZE)
#define GRETH_TX_BUF_PPGAE	(PAGE_SIZE/GRETH_TX_BUF_SIZE)

/* How many pages are needed for buffers */
#define GRETH_RX_BUF_PAGE_NUM	(GRETH_RXBD_NUM/GRETH_RX_BUF_PPGAE)
#define GRETH_TX_BUF_PAGE_NUM	(GRETH_TXBD_NUM/GRETH_TX_BUF_PPGAE)

/* Buffer size.
 * Gbit MAC uses tagged maximum frame size which is 1518 excluding CRC.
 * Set to 1520 to make all buffers word aligned for non-gbit MAC.
 */
#define MAX_FRAME_SIZE		1520

/* Flags */
#define GRETH_FLAG_RX_CSUM 0x1

/* GRETH APB registers */
struct greth_regs {
	u32 control;
	u32 status;
	u32 esa_msb;
	u32 esa_lsb;
	u32 mdio;
	u32 tx_desc_p;
	u32 rx_desc_p;
	u32 edclip;
	u32 hash_msb;
	u32 hash_lsb;
};

/* GRETH buffer descriptor */
struct greth_bd {
	u32 stat;
	u32 addr;
};

struct greth_private {
	struct sk_buff *rx_skbuff[GRETH_RXBD_NUM];
	struct sk_buff *tx_skbuff[GRETH_TXBD_NUM];

	unsigned char *tx_bufs[GRETH_TXBD_NUM];
	unsigned char *rx_bufs[GRETH_RXBD_NUM];

	u16 tx_next;
	u16 tx_last;
	u16 tx_free;
	u16 rx_cur;

	struct greth_regs *regs;	/* Address of controller registers. */
	struct greth_bd *rx_bd_base;	/* Address of Rx BDs. */
	struct greth_bd *tx_bd_base;	/* Address of Tx BDs. */
	dma_addr_t rx_bd_base_phys;
	dma_addr_t tx_bd_base_phys;

	int irq;

123
	struct device *dev;	    /* Pointer to platform_device->dev */
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
	struct net_device *netdev;
	struct napi_struct napi;
	spinlock_t devlock;

	struct phy_device *phy;
	struct mii_bus *mdio;
	int mdio_irqs[PHY_MAX_ADDR];
	unsigned int link;
	unsigned int speed;
	unsigned int duplex;

	u32 msg_enable;
	u32 flags;

	u8 phyaddr;
	u8 multicast;
	u8 gbit_mac;
	u8 mdio_int_en;
	u8 edcl;
};

#endif